JYP purki Severi Lahtisen pelaajasopimuksen

JYP on purkanut raiskauksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta tuomitun Severi Lahtisen pelaajasopimuksen. Sopimus olisi kestänyt kevääseen 2025. Tuomitut rikokset ovat tapahtuneet pelaajan vapaa-ajalla. Raiskaustuomio tuli tiistaina ja tuomion yhteydessä esiin tuli myös Lahtisen aiempi, törkeä rattijuopumustuomio, minkä hän oli salannut seuralta.

”Seuramme pelaaja on tuomittu vakavista rikoksista. Pelaajan toiminta rikkoo kaikkia JYPin keskeisiä arvoja ja toimintaperiaatteita eikä pelaajalla ole enää edellytyksiä jatkaa JYPissä,” sanoo JYP Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Risto Korpela.

Arvojen lisäksi rikostuomio rikkoo myös pelaajan ja seuran välistä sopimusta. Pelaajasopimuksessa pelaaja sitoutuu käyttäytymään myös ”yksityiselämässään siten, että hänen elämäntapansa eivät vaaranna pelikuntoa ja -virettä, eivätkä aiheuta työnantajalle ja jääkiekolle negatiivista julkisuutta”.

”Nyt näin ei ole toimittu.”

JYPin osalta asia on nyt loppuun käsitelty, eikä JYP kommentoi asiaa tämän enempää.